Středa, 22 března, 2023
- Komerční sdělení -magazin
HomeRady a NávodyMýtný tendr se opět komplikuje, ÚVO našel řadu protiprávních podmínek

Mýtný tendr se opět komplikuje, ÚVO našel řadu protiprávních podmínek

Národní dálniční společnost (NDS) musí odstranit velké množství protiprávních podmínek ve veřejné soutěži na poskytování mýtných služeb trvající téměř rok. Nařídil jí to Úřad pro veřejné zakázky (ÚVO) na základě námitek čtyř navrhovatelů, spojených do jednoho řízení, proti podmínkám v tendrových dokumentech potřebných k vypracování nabídky.

Podle rozhodnutí ÚVO zveřejněného na jeho portálu mají dálničáři ​​upravit několik podmínek účasti technické nebo odborné způsobilosti v zadávací dokumentaci. A to tak, aby nebyly vázány na předchozí zkušenost výlučně s elektronickými palubními jednotkami OBU (pro výpočet mýtného) a provozovanými v otevřeném systému zpoplatňování. Zkušenost s místem prodeje nemá být vázána výhradně na elektronický výběr mýta a OBU jednotky a s call-centrem na jen na výběr mýta.

Povinná je i úprava podmínek v případě klíčových expertů uchazečů – vedoucího realizačního týmu – hlavního manažera projektu a zástupce vedoucího realizačního týmu a manažera zákaznických služeb tak, aby se zohlednila jejich předchozí zkušenost is jinými projekty. NDS musí opravit i podmínky pro mýtnou deklaraci a palubní jednotky, přiznat dodavateli nárok na přiměřenou odměnu za palubní jednotky, které jsou účelově vázány ve skladech pro potřeby elektronického výběru mýtného na Slovensku a dodavatel je nemůže aktivně používat mimo zemi.

Upravit je třeba také začátek druhé fáze projektu, tedy samotný provoz, a to předregistraci vozidel a počáteční distribuci, včetně navazujících etap. Měla by zohledňovat reálnou možnost dodavatele splnit požadavky, pokud NDS umožňuje i dodávku „repasovaných“ OBU jednotek. V ceníku jednotkových, dílčích a měsíčních odměn je třeba zakotvit položky zohledňující skutečná plnění dodavatele ve fázi přípravy. služeb, pokud závisí na součinnosti třetích stran.ÚVO zbývající části námitek zamítl.

- Komerční sdělení -pr clanky

Najnovjše články